Младежки кампании „Младите говорят, младите избират“

Филмът представя четири младежки кампании по проект „Младите говорят, младите избират“, финансиран от MSD за майките

The film presents four youth campaigns under the „Youth Voices, Youth Choices“ project financed by MSD For Mothers