БАСП

ARIE

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) e партньор в първия европейски проект на тема насърчаване на аеробни упражнения сред възрастни, живеещи с ХИВ и в терапия през следващите две години, координиран от ANLAIDS Lombardia.
6 държави (Италия, България, Гърция, Литва, Румъния и Словения), 7 организации и над 30 експерти са включени в един амбициозен проект за насърчаване на участието в спорт и физическа активност на хората, живеещи с инфекцията от ХИВ и са на терапия , в съответствие с препоръките и насоките на ЕС относно физическата активност.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол и с цел да ги включи в умерена физическа активност
Следователно, чрез разработването на протокола проектът има за цел да насърчи доброволческите дейности в спорта, заедно с осъзнаването на важността на физическата активност в полза на здравето чрез по-голямо участие в спорта за всички.
Дейностите по проекта ще бъдат:
– Разработване на иновативен фитнес протокол за хора, живеещи с ХИВ / СПИН на лечение, за да ги включи в умерена / енергична физическа активност;
– Обучение на фитнес треньори / инструктори и експерти по физическо възпитание и здраве, за да стандартизират протокола и да го направят преносим и възпроизводим и в други контексти и държави.
– Организиране на мултиплициращи събития, отворени за обществеността, за да ги информират за проекта и други теми като значението на физическата активност за поддържане на здравето; Физическа активност при профилактика и лечение на заболявания; Фитнес и неговите психологически и физиологични ефекти.

Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Новини

Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве © 2024