БАСП - Управителен съвет

Членове на Управителния Съвет

Д-р Вероника Кръстанова
Председател на УС
Петър Цинцарски
Зам.-председател на УС
Ивана Мурджева
Член на Управителния съвет
Виктория Николова
Член на Управителния съвет
Тони Тончева
Член на Управителния съвет

БАСП в София - централен офис

д-р Радосвета Стаменкова
Изпълнителен директор
Юлия Дренска
Главен счетоводител
Венцислав Кирков
Програмен мениджър
Павлина Филипова
Програмен мениджър, мобилизиране на ресурси и застъпничество
Даниела Дикова
Здравен мениджър и консултант на медицински център „Семейно планиране”
Боян Младенов
Координатор "Младежки проекти и достъп до услуги"
Ралица Згалевска
Координатор "Проекти и партньорства", кампании

БАСП в Стара Загора

Стара Загора 6000
ул. "Армейска" № 11, Медицински факултет, Катедра "Социална медицина и обществено здраве"
Лице за контакт: Бoряна Парашкевова
Вижте на картата

+359 898 259 906

БАСП в Русе

Русе 7002
ул. "Незавмисимост" № 2, ДКЦ 1, ет. 3, к-т 309
Лице за контакт: Кина Велчева
Вижте на картата

+359 82 834 045
+359 886 211 502
Д-р Кина Велчева
Координатор

БАСП в Плевен

Плевен 5800
бул. "Русе" № 1, ет. 4, к-т 2
Лице за контакт: д-р Красимир Романов
Вижте на картата

+359 889 321 343