Дарете

Молим, пишете ни ако желаете да ни подкрепите за избрана от Вас кауза:

 • тестване за ХИВ/СПИН и други полово-придавани инфекции (хепатит В и С, сифилис и т.н.)
 • здравни услуги в областта на репродуктивното здраве
 • подкрепяща работа с родители по въпроси, свързани с общуването с тийнейджърите у дома
 • застъпничество за хора и групи в неравностойно положение и с труден достъп до здравни, образователни и социални услуги
 • закупуване на медикаменти, хигиенни и офис материали
 • печатни материали за допълваща работа към здравни обучителни сесии
 • Сесии по здравно образование за младежи
 • менторство на млади хора, вкл. от уязвими общности
 • обучения на родителски общности и учителски колективи
 • разработване на нови обучителни печатни материали и видео продукти
 • информационни и социални кампании

Оценяваме всеки жест на подкрепа и сме благодарни, че имаме привърженици във Ваше лице.

Свържете се с нас на rstamenkova@bfpa.bg .