Завършени проекти

2020 - 2022
ARIE - активен начин на живот за по-добро възприемане на терапията за ХЖХИВ и за промотиране на фитнеса като терапия. В партньорство с други организации, водеща ANLAIDS Ломбардия
Донор : Програма Еразъм+ на ЕС
2019 - 2022
ИСКАМ ДА ЗНАМ – достъп до консултиране и тестване за ХИВ и ППИ за ромски младежи от уязвими общности
Донор : ViiV Heathcare
2019-2022
„Умението да променяш” – Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи
Донор : Фондация ОАК
2018-2020
„Разказвачите на истории” – обучения, пиеса и съпътстващи културни събития за промяна на нагласите и публичното говорене за проблемите на ромите, ХЖХИВ, жените, на младежите в риск и на хора нуждаещи се от подкрепа днес
Донор : OSI, регионален европейски офис
2018 - 2021
"Моето тяло, моите права" – мобилизиране на местни ресурси, устойчиви партньорства и семейно планиране с фокус към млади жени от маргинализирани общности в три области в България (София, Монтана, Ямбол), Сърбия и Румъния
Донор : MSD за майките
2017-2018
"Предизвикателствата на порастването": Изработване и разпространение на анимационен филм за пубертета
Донор : Lidl България
2015-2016
Затвори без риск – пилотна инициатива за предодвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три затвора в България
Донор : Норвежки финансов механизъм, Министерство на правосъдието
2015-2017
Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности - пътища за преодоляване на здравните неравенства, в партньорство с НМЗМ
Донор : Норвежки финансов механизъм, Министерство на здравеопазването
2015-2017
Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 г. от групи в риск - в партньорство с болница „Света София”
Донор : Норвежки финансов механизъм, Министерство на здравеопазването
2013-2018
Изкуството да информираш: национална мрежа за превенция сексуалната експлoатация и злоупотреба над деца
Донор : Фондация OAK
2013–2015
KEEP ME SAFE
Донор : Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III)
2011-2013
Кампания за превенция на трафика на хора "Две малки момичета"
Донор : Comic Relief