Екип на БАСП в обучение на обучители по проект за здравословен начин на живот за ХЖХИВ

02.09.2021

Тимишоара, 27-28 август 2021 г.
Представители на седем организации от шест европейски държави (България, Гърция, Италия, Литва, Словения, Румъния) се събраха на обучение за обучители в Тимишоара на 27 и 28 август 2021. Обучението е част от проекта ARIE, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС, а основна цел на проекта е популяризиране на здравословен начин на живот за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Програмата е в съответствие с директивите и насоките на ЕС, и включва здравословно хранене и физически упражнения. Директивата предполага ХЖХИВ да бъдат научени как да изпълняват комплекс от упражнения, съобразени със състоянието им, независимо дали са на антиретровирусна терапия или не. Обучението в Тимишоара обхвана всички аспекти – подход, физическо състояние, психологическа нагласа, ролята на треньорите, дори и първа помощ за най-типичните травми при фитнес.

Всяка организация бе представена от един здравен експерт по въпросите на ХЖХИВ, двама фитнес инструктори и един проектен ръководите. От страна на БАСП представители бяха Милен Чавров – здравен експерт в работа с ХЖХИВ, Антония Георгиева и Георги Цветков – фитнес инструктори/рехабилитатори, и Боян Младенов – проектен ръководител. Фитнес инструктори от водещата проекта организация от Италия– ANLAIDS Lombardia, демонстрираха упражнения, подходящи за ХЖХИВ с по-слаба физическа форма, както и такива за по-напреднали. Домакин на срещата беше румънският партньор CEPRO със седалище в гр. Тимишоара.
Следващият етап на проекта е всяка организация на национално ниво да набере и обучи до десет инструктори, които на свой ред да достигнат до групи от ХЖХИВ.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.