H-CUBE

2009 - 2011
The H-CUBE - превенция на ХИВ/СПИН, хепатит В и хепатит С за младите хора в Европа – в партньорство с 14 институции от 11 страни-членки на ЕС
Донор : Програма на ЕС за обществено здравеопазване