Родители

ЗЦ Семейно планиране – често задавани въпроси

1. Какви са преимуществата на хормоналните контрацептиви? Не пречат на удоволствието от сексуалния контакт Обикновено менструацията става по-къса, не толкова обилна и болезнена. Могат да облекчават предменструалния синдром Почистват кожата от акне 2. Знам, че трябва да взимам таблетките ежедневно, ами ако все пак пропусна? Ако все пак се случи да пропуснеш таблетка, не бързай да се притесняваш. Ако са …

За ваксините и ваксинациите

Основни знания за ваксините, за ползата и необходимостта от тях, обобщени за тези, които искат те самите, хората на които помагат, както и всички деца и техните родители да са здрави. Автор: проф. Радка Аргирова София, 2022 г.

ПУБЕРТЕТ / PUBERTY

Филмът е изработен по проект „Предизвикателствата на порастването“ благодарение на инициативата на Lidl „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Вижте повече за Промените през пубертета Изработено от BASIC

Рискове и възможности при трудова миграция във Великобритания

Информативна и удобна за ползване дипляна с посочени легитимни източници на полезна информация, включително за услуги за потенциални жертви на трафик

ОЧИТЕ НА 4 – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Всички знаем, че сексуалната експлоатация на деца съществува, но знаем ли причините? И знаем ли как изглежда от гледната точка на жертвите й?За сексуалната експлоатация в ИнтернетФилм на Генка ШикероваСексуалната експлоатация на деца съществува!„Очите на 4“ – Информационна кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на децаПартньорство за учене и действие (ПУД) We all know sexual exploitation exists but do …

Репродуктивна система и контрацепция

Издание на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве към магнитна дъска за обучения

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Ръководство за родители Как могат родителите да се възползват от това ръководство? Здравно и сексуално образование: Какво включва? Здравно и сексуално образование: Как се провежда? Добрата дискусия Неприемливо поведение? Независим?! Влияние на заболяването или увреждането Причини за сексуални проблеми Какво правят училищата и институциите? При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Наръчник за оцеляване (или не) за позитивни

Сборник истински истории на хора, живвещи с ХИВ

Брошура за важността на отговорното поведение

С цел превенция на разпространението на ХИВ/СПИН

Превенция на КОВИД 19

Каква е нужната хигиена, какви са ограниченията в различните държави