Разказвачите на истории

Безусловна любов: разказвачи на истории

Разказите в настоящото издание представят от първо лице историите на бабите и дядовците на авторите. Написването на текстовете е част от процеса на осъзнаване на личната история като възможност за предаване на послания, проява на смелост за извършване на промяна и разчупване на предразсъдъците. Книгата „Безусловна любов“ представихме на 23 март 2022 г. онлайн. Повече за събитието може да прочете …

Безусловна любов: разказвачи на истории

За всеки, който се докосне до текстовете на „Безусловна любов“, е възможно да останат като памет смарагдовозелените очи на красавицата от с. Бъркач, след която …

Разказването на лична история е ефективен начин за комуникиране на идея или послание

През историите хората могат да се свързват един с друг като човешки съществаД-р Пол Броуди, психиатър и разказвач на истории Слушането оформя говоренето. Ние трябва да искаме да разберем другия и да слушаме открито без предразсъдъци и предварителна нагласаМъри Носел, психолог и разказвач на истории Неотдавна по покана на БАСП в рамките на проекта ни „Разказвачите на истории” Пол и …

2018-2020
„Разказвачите на истории” – обучения, пиеса и съпътстващи културни събития за промяна на нагласите и публичното говорене за проблемите на ромите, ХЖХИВ, жените, на младежите в риск и на хора нуждаещи се от подкрепа днес
Донор : OSI, регионален европейски офис

СЛУШАНЕ И РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ ЗА ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ

София, 16-18 октомври 2018Как да излезем от зоната си на комфорт, от кръга от хора, с които работим и познаваме; как да се научим на …