Изграждане на капацитет

2020 - 2021
Повишаване капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за сексуалното и репродуктивно здраве и права
Донор : Малка грантова схема НФМ фонд Активни граждани

Подкаст „За правото и хората… Защото свободните хора имат права“

Август 2021 г., СофияПрез август 2021 г. приключи изпълняваният от БАСП проект „Повишаване капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество …

Умения за комуникация на посланията и ПР стратегия на БАСП

Долна Баня, 28-30 юни 2021 г. От 28 юни до 30 юни 2021г. екипът и управителният съвет на БАСП заедно с ключови партньори на организацията …

Да изградиш капацитет в сферите на комуникацията и застъпничеството

Долна Баня, 20-22 август 2020 г.В рамките на три дни – от 20 до 22 август 2020г. – екипът и управителният съвет на БАСП заедно …