Достъп до здравни грижи и контрацепция

Достъп до здравни грижи и контрацепция
2017 – текущ
Програма за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, Центрове по СРЗ, предоставящи висококвалифицирани здравни услуги в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен
Донор : МФСП, самофинансиране и дарения