Достъп до здравни грижи и контрацепция

Достъп до здравни грижи и контрацепция

България и ромите: Макар и бавни, промените са възможни

Еми Барух „Вие, българите, сте богати, имате мивки с течаща вода“, казали ромските жени пред медиатори – доверените лица на хората от махалите, които обясняват, съветват, успокояват. Те са мост и преводач през различни култури. “Да, ние сме “онези със спиралите”. През различни центрове за обществена подкрепа предоставяме спирали. Защото контрацепцията не е включена в здравноосигурителния пакет. А много от …

Жените имат право да…

Споделяме с удоволствие „Жените имат право“ – филм, реализиран от наши партньори – Health PR. Филм за важността на хормоналната контрацепция и здравната превенция – …

2017 – текущ
Програма за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, Центрове по СРЗ, предоставящи висококвалифицирани здравни услуги в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен
Донор : МФСП, самофинансиране и дарения