АЗ решавам

2017
АЗ решавам: глобална кампания за равен достъп на жени и момичета до услуги, свързани със семейното планиране
Донор : самофинансиране

За правата на жените

Из страната, 8 март 2018 г.Кампания с „късмети” към кафето, провокиращи хората да се замислят за важността всички жени и момичета да имат равен достъп …

#azreshavam#idecide

Един кратък филм на БАСП, част от кампанията #idecide/#азрешавам за равен достъп до услуги, свързани със семейното планиране. A short BFPA film, part of the #idecide/#azreshavam campaign for equal access to healthcare and family planning services.

#АЗрешавам

София, 26 септември 2017 На 26 септември – Световния ден на контрацепцията – представяме на вашето внимание кратък видеоклип, свързан с кампанията на БАСП и …