БАСП - Управителен съвет

Виктория Николова
Член на Управителния съвет
Д-р Вероника Кръстанова
Председател на УС
Тони Тончева
Член на Управителния съвет
Петър Цинцарски
Зам.-председател на УС
Ивана Мурджева
Член на Управителния съвет