БАСП на Годишна среща на Националната мрежа за децата

24.06.2023

21-24 юни 2023 г., Албена
Повече от 140 човека, вкл. младежи от организации-членове, базирани в цялата страна, участваха на поредица от работни срещи в рамките на Годишната среща на Националната мрежа на децата. Активната работа на групите за правосъдие, здраве, семейство и образование текущо допринася за визионирската цел и мисията на най-голямата организация в страната, работеща в интерес на децата на България. В края на втория ден в резултат на работата на тези работни групи бяха определени приоритетите за застъпничество и повече от 60 мерки, които да станат част от визията за семейна политика 2030 г.

Някои от работните теми:
✅Усилия за пълна забрана на рекламата на хазарт и тютюневи изделия.
✅Необходимост от образователен асистент за всяко дете със специални потребности.
✅Самотните родители да получават подкрепа.
✅Защита на родителите пред работодателите.
✅Да се подобрява капацитетът на служителите, предоставящи услуги.
✅Необходимост от повече психолози в отдел „Закрила на детето“.
✅Развиване на Стратегия за детето.
✅Здравно образование с конкретни стандарти.
✅Стратегия за повишаване на процента на ваксинирани деца.
✅Съвременни библиотеки в училище и достъпна среда.
✅Едносменен режим и по-голям брой психолози в училище.
✅Без екрани в детските градини.
✅Приобщаването в училище – усилия за работеща екипна подкрепа, тъй като децата със специални потребности могат да получат знания и умения за самостоятелен живот.
✅Учителите, които работят с деца със специални потребности да са смели, мотивирани и стимулирани – финансово и морално.
✅Фокусът на образованието да бъде върху създаване на умения. Без да се подценяват знанията.
✅Рамка за качество в средното образование.
✅Важно е да имаме системи, които действат превантивно, а не реактивно. Трябва да можем да създадем връзките между тях.
✅Визията за семейната политика остава „червена линия“ за бъдещата работа на НМД.
121 активни организации-членове и 10 индивидуални членове формират мрежата за децата.
Наш представител на срещата беше проектният координатор Ралица Згалевска. Ние от БАСП сме дългогодишни членове на организацията и с радост и готовност допринасяме за подобряване на благосъстоянието на децата в страната ни.

В рамките на Годишната среща се проведе и Общото събрание на организацията, на което бяха избрани нови членове за Управителния съвет.

#БАСП #НМД #годишносъбрание #всякодете #сгрижазабъдещето