Ивана Мурджева

Член на Управителния съвет

БАСП - Управителен съвет

Член на Управителния съвет на Българската асоциация по семейно  планиране и здраве; адвокат и журналист; притежава опит в областта на анализа и оценката на въздействие на законодателството и политиките; специфични интереси в областта на нормотворчеството, законодателната практика, социални и философски аспекти на правоприлагането. Участва в разработването на различни по ранг нормативни документи, свързани със специфични области на обществения живот. В журналистическата си практика реализира множество радиопредавания за програма Христо Ботев на Българското национално радио