Партньорства и членства в мрежи

Общини

София
***
***

Неправителствени организации

Фондация „Надежда срещу СПИН”
Фондация „Каспар хаузер”
Фондация „Здравето на ромите”
Лекари на света
Фондация „Индекс”
Фондация „Работилница граждански инициативи“
Фондация „Помощ за благотворителността в България“
Център „Надя”

Частен сектор

Фармацевтични фирми
Байер
Гедеон Рихтер
Шеринг
Янсен Цилаг
Евофарма
ГСКБ
Социологически агенции
PR и рекламни компании
Sexwell (България)
Durex

Надправителствени международни структури

Международни неправителствени организации

Асоциация по семейно планиране на Тунис
Paidea-Galicia (Испания)
APWR (Румъния)
AnlAIDS-Lombardia (Италия)
Fenice società cooperativa sociale (Италия)
BPD (Унгария)
PSI (САЩ)
PAI (САЩ)
IEPFPD (Белгия)
AFEW (Холандия/Украйна)
JAZAS (Сърбия)