30 години БАСП

Един чудесен рожден ден – 30 години БАСП през очите на колеги, приятели, партньори. За още поне 10 пъти по 30!

A wonderful birthday – BFPA’s 30th anniversary through the eyes of colleagues, friends, partners. Here’s to at least 10 times 30!