Пандемията Covid-19 анализирана и обяснена / Covid-19 pandemic analyzed and explained

Проф. Радка Аргирова – Covid-19 – произход, предизвикателства, превенция, прогнози
Prof. Radka Argirova – Covid-19 – origins, challenges, prevention, prognosis