Да има национална програма по семейно планиране

Постерите са изработени по проекта на БАСП „Моето тяло, моите права“, финансиран от инициативата за социално отговорен бизнес „MSD за майките“