Наръчници

Наръчник за предоставящите услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве

Представяме настоящото, трето и преработено издание на Международната федерация по семейно планиране “Наръчник за предоставящите услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”. Наръчникът на МФСП е предназначен за лица, предоставящи услуги в областта на СРЗ , и цели да подобри техните познания и умения, да гарантира, че те са в състояние да удовлетворят нуждите на своите потребители. В изпълнение …

Превенция на трафика на хора сред ромското малцинство

Специфика на ромската общност и обща характеристика на маргинализацията. Традиции, вярвания и обичаи на общността. Цвета Петкова, Национална мрежа на здравните медиатори. Специфика на трафика на хора в ромските общности. Рискове, механизми за въвличане в трафик, отношението на обществото към жертви на трафик на хора от ромска общност. Деница Боева, Национална комисия за борба с трафика на хора. Изоставяне на …

За ваксините и ваксинациите

Цел на настоящото ръководство е да въоръжи здравните специалисти – експерти от РЗИ, общопрактикуващи лекари, педиатри, студенти-медици, медицински сестри, здравни медиатори – с основни познания за ваксините въобще, както и конкретно за плановите (традиционните, задължителните) ваксини. Не са пропуснати и препоръчителните ваксини – като тези срещу грип, рак на шийката на матката, ваксината срещу ротавируси и др. На ваксините при …

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Наръчник за млади хора Новини Сексологът Е. Круйвер по темата Факти и цифри Разговор за секс Ти си супер секси Полезни съвети за секса, болестите и уврежданията Всичко за сексуалните проблеми Хитрини Увреждания и взаимоотношения: историята на Барт Мнение на детския рехабилитационен психолог Д. Вигеринк При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Ръководство за родители Как могат родителите да се възползват от това ръководство? Здравно и сексуално образование: Какво включва? Здравно и сексуално образование: Как се провежда? Добрата дискусия Неприемливо поведение? Независим?! Влияние на заболяването или увреждането Причини за сексуални проблеми Какво правят училищата и институциите? При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Наръчник за професионалисти Защо този наръчник? Сексуално развитие на деца със заболяване или физическо увреждане Сексуални проблеми на млади хора със заболяване или физическо увреждане Какво можете да направите като професионалист? Говорене за сексуалността и взаимоотношенията с млади хора Здравно и сексуално образование и жизненоважни умения Участие на младите хора Подкрепа за родителите Мобилизиране на институцията При интерес към изданието, …

Наръчник за добри практики

СъдържаниеВъведениеОсигуряване на ангажираност и подкрепа от организациите, познаване на собствените силни страни и идентифициране на партньорски организацииИзграждане на капацитет и знания в организациятаРазработване на програма за обучители на млади хора със СОПРазработване и фасилитиране на програма за млади хора със СОП за здравно образование и защита от сексуално насилие и посегателства:Обобщен списък на добрите практикиПриложенияБиблиография При интерес към изданието, молим …

Наръчник за млади хора със специални образователни потребности

СъдържаниеОбразователни сесии за млади хора със СОП – добри практикиМетодология за провеждане на сесияРазработване на план за обучение по въпроси на здравното и сексуално образование за млади хора със СОПТеми за обсъждане и подходящи упражненияКакво трябва да знам за тялото сиГраници и защитаСекс, сексуалност и отношенияБезопасен секс При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Наръчник за обучители и възпитатели

За специалисти, работещи с млади хора със специални образователни потребности по теми, свързани със здравно образование, човешки права и превенция на сексуални посегателства При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Заключителен доклад по проекта „Затвори без риск“

Препоръки, анализ на заболеваемостта и разработени ресурси