ХИВ / СПИН

Наръчник за оцеляване (или не) за позитивни

Сборник истински истории на хора, живвещи с ХИВ

ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство

През 2010 г. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) в партньорство с Фондация „Надежда срещу СПИН” проведе проучване сред хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Проучването разглежда причините за наличието на стигма и дискриминация, наличието на собствена стигма сред ХЖХИВ, някои аспекти на сексуалните практики и нагласи. В съответствие с някои от изводите от това проучване, бе направен …

Брошура за важността на отговорното поведение

С цел превенция на разпространението на ХИВ/СПИН

Надя Кънчева – Ландолт (интервю)

Бангкок, 15 юни 2015 Д-р Надя Кънчева Ландолт завършва медицина в България с пълно отличие (златен Хипократ) през 1999 г., а след това специализира акушерство и гинекология. В този период тя работи за медицинския център на „Майчин дом” и като консултант на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. През 2004 г. заминава за Афганистан като част от екипа …

Проф. Радка Аргирова – интервю

София, 28 юли 2015 Проф. д-р Радка Аргирова е завършила ВМИ – София и за кратко време е работила по разпределение в Окръжна болница – Габрово. След конкурс става редовен докторант по вирусология в Институт „Ивановски“ – Москва, където успешно защитава дисертация по животински ретровируси. Завръща се в София и работи последователно в Института по онкология и Института по обща …

In Memoriam – Д-р Станислава Попова

Интервю на д-р Станислава Попова за ХИВ/СПИН и лечението на инфектираните в България вижте тук

Oсобености в специфичната диагностика и интерпретацията при HIV-инфекцията

Проф. д.м.н. Радка Аргирова, вирусолог, Аджъбадем Сити Клиник ДКЦ и Токуда Болница, София Преди да опишем особеностите в специфичната диагностика на HIV-инфекцията, ще дефинираме някои основни понятия от областта HIV/СПИН. HIV-инфекцията се определя като периодът от момента на заразяване с HIV до смъртта при естествен ход на инфекцията. СПИН е последната фаза на HIV инфекцията, като съществуват ясно определени критерии …

Общностите носят промяната / Communities make the difference #endHIVbg

Прегръдката не е заплаха, общуването не води до предаване на вируса, животът с ХИВ може да бъде пълноценен. Да си серопозитивен вече не е присъда, но все още стигмата тегне върху хората, живеещи с ХИВ.Чуйте важните послания на нашите приятели [@Azisofficial , @Deyan Kamenov , @Preyah Smooth, @milenaslavova13 , @latortuee , @lucydiakovskaofficial , @stefanvaldobrev] по повод 1-ви декември, Световният ден …

Valentine’s day

Това видео е направен от млади доброволци на БАСП от София в чест на 14 февруари! Тази кампания има активната подкрепа и на isupport и хотел LION Sofia. This video is made from BFPA youth volunteers form Sofia for Velntine’s day!