Уязвими общности

Младежки кампании „Младите говорят, младите избират“

Филмът представя четири младежки кампании по проект „Младите говорят, младите избират“, финансиран от MSD за майките The film presents four youth campaigns under the „Youth Voices, Youth Choices“ project financed by MSD For Mothers

СПИРАЛАТА ( IUDs )

Филмът „Семейно планиране: СПИРАЛАТА” е създаден по проекта (2015–2017) на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства”. Видеопродуктът обяснява какво представлява спиралата, какъв е механизмът й на функциониране и отговаря на …

ИСТОРИИ ОТ ГЕТОТО

Откакто дойдоха ромите, стана лошо за циганите – Анифе Хасан – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях. Since the Roma came, it’s been bad for gypsies – Anife Hasan – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them Една сбъдната мечта – Севина Далакова – …

ПРОМЯНАТА – кратка и дълга версия

Кратката версия на филма „Промяната“, проследяващ хода на проекта „Моето тяло, моите права“, подкрепен от програмата „MSD за майките“. През проекта предоставяме здравни услуги и изграждаме капацитет в и заедно с ромските общности в Монтана, Ямбол, община Тунджа и кв. Факултета. Хората са в центъра на вниманието ни, както и добрите практики.автор и режисьор – Мария Василеваоператори – Михаил ГеоргиевСтепан …

Рискове и възможности при трудова миграция във Великобритания

Информативна и удобна за ползване дипляна с посочени легитимни източници на полезна информация, включително за услуги за потенциални жертви на трафик

ОЧИТЕ НА 4 – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Всички знаем, че сексуалната експлоатация на деца съществува, но знаем ли причините? И знаем ли как изглежда от гледната точка на жертвите й?За сексуалната експлоатация в ИнтернетФилм на Генка ШикероваСексуалната експлоатация на деца съществува!„Очите на 4“ – Информационна кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на децаПартньорство за учене и действие (ПУД) We all know sexual exploitation exists but do …

Превенция на трафика на хора сред ромското малцинство

Специфика на ромската общност и обща характеристика на маргинализацията. Традиции, вярвания и обичаи на общността. Цвета Петкова, Национална мрежа на здравните медиатори. Специфика на трафика на хора в ромските общности. Рискове, механизми за въвличане в трафик, отношението на обществото към жертви на трафик на хора от ромска общност. Деница Боева, Национална комисия за борба с трафика на хора. Изоставяне на …

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Наръчник за млади хора Новини Сексологът Е. Круйвер по темата Факти и цифри Разговор за секс Ти си супер секси Полезни съвети за секса, болестите и уврежданията Всичко за сексуалните проблеми Хитрини Увреждания и взаимоотношения: историята на Барт Мнение на детския рехабилитационен психолог Д. Вигеринк При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Ръководство за родители Как могат родителите да се възползват от това ръководство? Здравно и сексуално образование: Какво включва? Здравно и сексуално образование: Как се провежда? Добрата дискусия Неприемливо поведение? Независим?! Влияние на заболяването или увреждането Причини за сексуални проблеми Какво правят училищата и институциите? При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Също като другите – Взаимоотношения и сексуалност на млади хора с хронични заболявания или физически увреждания

Наръчник за професионалисти Защо този наръчник? Сексуално развитие на деца със заболяване или физическо увреждане Сексуални проблеми на млади хора със заболяване или физическо увреждане Какво можете да направите като професионалист? Говорене за сексуалността и взаимоотношенията с млади хора Здравно и сексуално образование и жизненоважни умения Участие на младите хора Подкрепа за родителите Мобилизиране на институцията При интерес към изданието, …

Наръчник за добри практики

СъдържаниеВъведениеОсигуряване на ангажираност и подкрепа от организациите, познаване на собствените силни страни и идентифициране на партньорски организацииИзграждане на капацитет и знания в организациятаРазработване на програма за обучители на млади хора със СОПРазработване и фасилитиране на програма за млади хора със СОП за здравно образование и защита от сексуално насилие и посегателства:Обобщен списък на добрите практикиПриложенияБиблиография При интерес към изданието, молим …