Семейно планиране

ЗЦ Семейно планиране – често задавани въпроси

1. Какви са преимуществата на хормоналните контрацептиви? Не пречат на удоволствието от сексуалния контакт Обикновено менструацията става по-къса, не толкова обилна и болезнена. Могат да облекчават предменструалния синдром Почистват кожата от акне 2. Знам, че трябва да взимам таблетките ежедневно, ами ако все пак пропусна? Ако все пак се случи да пропуснеш таблетка, не бързай да се притесняваш. Ако са …

ПУБЕРТЕТ / PUBERTY

Филмът е изработен по проект „Предизвикателствата на порастването“ благодарение на инициативата на Lidl „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Вижте повече за Промените през пубертета Изработено от BASIC

СПИРАЛАТА ( IUDs )

Филмът „Семейно планиране: СПИРАЛАТА” е създаден по проекта (2015–2017) на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства”. Видеопродуктът обяснява какво представлява спиралата, какъв е механизмът й на функциониране и отговаря на …

ИСТОРИИ ОТ ГЕТОТО

Откакто дойдоха ромите, стана лошо за циганите – Анифе Хасан – Една от четири истории от ежедневната практика на здравните медиатори, разказани от самите тях. Since the Roma came, it’s been bad for gypsies – Anife Hasan – One of four stories from the everyday practice of the health mediators, told by them Една сбъдната мечта – Севина Далакова – …

Семейно планиране

Фактори, влияещи върху решението за възпроизводство и нагласи за родителство

Семейно планиране – хормоналната контрацепция / Family Planning – Hormonal Contraception

Филмът дава най-важната информация за видовете хормонална контрацепиця и за механизма, по който тя действа. По достъпен начин са представени таблетките, спешната контрацепция, пластирите, силиконовите пръстени, инжекционните контрацептиви, хормоналната спирала и подкожните импланти. The film provides the most important information about the types of hormonal contraceptives and the mechanism by which it works. Hormonal pills, emergency contraception, hormonal patches, silicone …

… И благодаря за рибата

Българска асоциация по семейно планиране на 30 / Bulgarian Family Planning Association is 30 Много искахме да си отговорим на въпроса „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ и понеже социалните мрежи свързват хората, независимо от разстоянията и заетостта, …

Семейното планиране по места – Благоевград, /Family planning on a local level – Blagoevgrad

Семейното планиране по места – Благоевград/Family planning on a local level – Blagoevgrad Как се провежда работата по семейно планиране на терен. Локацията е Благоевград.How work on family planning is being conducted in the field. The location is Blagoevgrad. Семейното планиране по места – Община Тунджа/Family planning on a local level – Tundzha Municipality

Какво е „девственост” и има ли значение? / What is „virginity“ and does it matter?

В миналото жените са били високо оценявани само ако са били девствени. Тяхната основна роля в обществото е била свързана със създаването на семейство и продължаването на рода. Неусетно се е родила идеята за девствеността като признание, което получавали само онези жени, които можели да я докажат. Постепенно фокусът върху девствеността станал част от обществена конструкция, целяща да „придаде стойност” …

Знаем за репродуктивното здраве / We Know about Reproductive Health

#sofia #bulgaria #sexedНе ви е достатъчно какво ви казват в училище? Искате да знаете още?Свържете се с нас да научите как да се грижите за репродуктивното си здраве! #БАСП #басп #знания #сексуалноздраве #репродуктивноздраве #обучения It is not enough for you what they tell you in school? You want to know more? Get in touch to gain more knowledge on how …

За ползата от здравното образование / The benefits of health education

Здравното образование е знание, възможност и отговорност.То възпитава и формира проактивно отношение към здравето, стимулира себеуважението, част е от грамотността ни и помага да мислим критично.Health education is a knowledge, opportunity, and responsibility It brings up and forms proactive attitude towards health, stimulates self-esteem, is a part of our literacy and helps our critical thinking.

Бременност с усмивка/Pregnancy with a smile

Видеото е изработено по проект „Моето тяло, моите права” ,подкрепен от програмата за социално отговорен бизнес на компанията МСД чрез тяхната кампания „МСД за майките“ . The video is made under the project ‘My Body, My Rights’, supported by the programme for socially responsive business of the company MSD via their „MSD for Mothers“ campaign.