Сексуална експлоатация

ОЧИТЕ НА 4 – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Всички знаем, че сексуалната експлоатация на деца съществува, но знаем ли причините? И знаем ли как изглежда от гледната точка на жертвите й?За сексуалната експлоатация в ИнтернетФилм на Генка ШикероваСексуалната експлоатация на деца съществува!„Очите на 4“ – Информационна кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на децаПартньорство за учене и действие (ПУД) We all know sexual exploitation exists but do …

Превенция на трафика на хора сред ромското малцинство

Специфика на ромската общност и обща характеристика на маргинализацията. Традиции, вярвания и обичаи на общността. Цвета Петкова, Национална мрежа на здравните медиатори. Специфика на трафика на хора в ромските общности. Рискове, механизми за въвличане в трафик, отношението на обществото към жертви на трафик на хора от ромска общност. Деница Боева, Национална комисия за борба с трафика на хора. Изоставяне на …

Наръчник за обучители и възпитатели

За специалисти, работещи с млади хора със специални образователни потребности по теми, свързани със здравно образование, човешки права и превенция на сексуални посегателства При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Превенция на сексуална експлоатация на деца

Наръчник за професионалисти, работещи с деца в институции и с деца в риск

Две малки момичета / Two little girls BG

Историята на две малки момичета – Мария и Ани, станали жертва на трафик на хора. The story of two girls – Maria and Ani, victims of human trafficking.

Еми и Ани / Emi and Ani

Филмът е насочен към преодоляването на често срещани явления, които възпрепятстват развитието на маргинализираните общности – ранните бременности и отпадането от училище. Изработен е от ромски семейства с помощта на БАСП. The film is directed toward overcoming the frequent phenomena that hinder the social development of marginalized communities – early pregnancies and dropping out of school. It has been made …