Репродуктивно здраве

Достъпът на младите хора до сексуално и репродуктивно здраве, здравно образование и информация по време на Ковид 19

Изследователски доклад въз основа на анкети в Радомир, Кюстендил и София по проект „Младите говорят, младите избират“

ПУБЕРТЕТ / PUBERTY

Филмът е изработен по проект „Предизвикателствата на порастването“ благодарение на инициативата на Lidl „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Вижте повече за Промените през пубертета Изработено от BASIC

Репродуктивни нагласи и поведение в България – кратко резюме на проучването

Представително за страната социологическо изследване, благодарение на дългогодишните усилия на БАСП и Фонда на ООН за население, изразяващи се в аргументиране, организиране, намиране на средства и поддръжници за да има в България данни, информация и да е видно какви са репродуктивните нагласи и поведение на населението на България. Подобно национално проучване не е правено от 1996 г. – повече от …

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция – краткото резюме на проучването

Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия То се основава на качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербайджан и Казахстан.Събрани бяха подробни данни за моделите …

Barometer 2013 – Key conclusions and recommendations

Focus: BulgariaBarometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 10 EU Countries is the name of the survey that was presented in the European Parliament in June 2013. BFPA translated in Bulgarian and published the survey around 26 September – the World Contraception Day.

Барометър 2013 – Ключови изводи и препоръки за действие

Фокус: БългарияРепродуктивно здраве и достъп на жените до съвременна контрацепция в 10 страни от ЕС – се казва проучването, представено през месец юни 2013г в Европейския парламент. БАСП се погрижи да бъде преведено и издадено на български в навечерието на 26 септември, световният ден на контрацепцията.

Barometer 2015 – Call for Action

The research in 16 EU countries of women’s access to modern contraception was presented at the European Parliament in September 2015. The part of the research with focus on Bulgaria was translated with the active participation of BFPA.

Барометър 2015 – Фокус България – oсновни изводи и препоръки за действие

Проучване за репродуктивното здраве и достъпа на жените до контрацепция в 16 страни от ЕС. Изследването бе представено в Европарламента през септември 2015 г., а БАСП се погрижи за превод на български на частта от проучването, отнасяща се за България.

Семейно планиране – хормоналната контрацепция / Family Planning – Hormonal Contraception

Филмът дава най-важната информация за видовете хормонална контрацепиця и за механизма, по който тя действа. По достъпен начин са представени таблетките, спешната контрацепция, пластирите, силиконовите пръстени, инжекционните контрацептиви, хормоналната спирала и подкожните импланти. The film provides the most important information about the types of hormonal contraceptives and the mechanism by which it works. Hormonal pills, emergency contraception, hormonal patches, silicone …

… И благодаря за рибата

Българска асоциация по семейно планиране на 30 / Bulgarian Family Planning Association is 30 Много искахме да си отговорим на въпроса „Какво става с нашите млади доброволци, когато пораснат и станат млади възрастни? Как се развиват? Това, с което сме ги занимавали, оставило ли е следа в живота им?“ и понеже социалните мрежи свързват хората, независимо от разстоянията и заетостта, …