Промени през пубертета

ПУБЕРТЕТ / PUBERTY

Филмът е изработен по проект „Предизвикателствата на порастването“ благодарение на инициативата на Lidl „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Вижте повече за Промените през пубертета Изработено от BASIC

Наши работи

Три брошури (Момчешки работи / Момичешки работи / Наши работи), които бяха издадени за първи път през 1999 г. като част от изпълнявания пилотен проект на БАСП сред ромски общности в София, Пловдив и Долна Митрополия (област Плевен). Непосредственият и съобразен с аудиторията изказ има голям успех сред целевите групи, което наложи тяхното многократно преиздаване по различни инициативи.

Момичешки работи

Три брошури (Момчешки работи / Момичешки работи / Наши работи), които бяха издадени за първи път през 1999 г. като част от изпълнявания пилотен проект на БАСП сред ромски общности в София, Пловдив и Долна Митрополия (област Плевен). Непосредственият и съобразен с аудиторията изказ има голям успех сред целевите групи, което наложи тяхното многократно преиздаване по различни инициативи.

Момчешки работи

Три брошури (Момчешки работи / Момичешки работи / Наши работи), които бяха издадени за първи път през 1999 г. като част от изпълнявания пилотен проект на БАСП сред ромски общности в София, Пловдив и Долна Митрополия (област Плевен). Непосредственият и съобразен с аудиторията изказ има голям успех сред целевите групи, което наложи тяхното многократно преиздаване по различни инициативи.

Предизвикателството

Да водиш полов живот не е толкова сложна работа. Да водиш полов живот обаче означава да си отговорен, да знаеш как функционират половите органи и на двата пола, как да предпазиш себе си и партньора си от полово предавани инфекции, и от нежелана бременност. Когато човек има информация за тези неща, няма и неприятни моменти на лечение и рискове като …

Знаем за репродуктивното здраве / We Know about Reproductive Health

#sofia #bulgaria #sexedНе ви е достатъчно какво ви казват в училище? Искате да знаете още?Свържете се с нас да научите как да се грижите за репродуктивното си здраве! #БАСП #басп #знания #сексуалноздраве #репродуктивноздраве #обучения It is not enough for you what they tell you in school? You want to know more? Get in touch to gain more knowledge on how …

За ползата от здравното образование / The benefits of health education

Здравното образование е знание, възможност и отговорност.То възпитава и формира проактивно отношение към здравето, стимулира себеуважението, част е от грамотността ни и помага да мислим критично.Health education is a knowledge, opportunity, and responsibility It brings up and forms proactive attitude towards health, stimulates self-esteem, is a part of our literacy and helps our critical thinking.

Valentine’s day

Това видео е направен от млади доброволци на БАСП от София в чест на 14 февруари! Тази кампания има активната подкрепа и на isupport и хотел LION Sofia. This video is made from BFPA youth volunteers form Sofia for Velntine’s day!