Контрацепция

СПИРАЛАТА ( IUDs )

Филмът „Семейно планиране: СПИРАЛАТА” е създаден по проекта (2015–2017) на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства”. Видеопродуктът обяснява какво представлява спиралата, какъв е механизмът й на функциониране и отговаря на …

Репродуктивна система и контрацепция

Издание на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве към магнитна дъска за обучения

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция – краткото резюме на проучването

Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия То се основава на качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербайджан и Казахстан.Събрани бяха подробни данни за моделите …

Barometer 2013 – Key conclusions and recommendations

Focus: BulgariaBarometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice in 10 EU Countries is the name of the survey that was presented in the European Parliament in June 2013. BFPA translated in Bulgarian and published the survey around 26 September – the World Contraception Day.

Барометър 2013 – Ключови изводи и препоръки за действие

Фокус: БългарияРепродуктивно здраве и достъп на жените до съвременна контрацепция в 10 страни от ЕС – се казва проучването, представено през месец юни 2013г в Европейския парламент. БАСП се погрижи да бъде преведено и издадено на български в навечерието на 26 септември, световният ден на контрацепцията.

Barometer 2015 – Call for Action

The research in 16 EU countries of women’s access to modern contraception was presented at the European Parliament in September 2015. The part of the research with focus on Bulgaria was translated with the active participation of BFPA.

Барометър 2015 – Фокус България – oсновни изводи и препоръки за действие

Проучване за репродуктивното здраве и достъпа на жените до контрацепция в 16 страни от ЕС. Изследването бе представено в Европарламента през септември 2015 г., а БАСП се погрижи за превод на български на частта от проучването, отнасяща се за България.

Питанки за двама

Информация за безопасното сексуално общуване Млади дами и господа, Тази брошура е мислена и правена специално за ВАС. Тя съдържа информация за безопасното сексуално общуване. Сексът всъщност е част от нашата личностна реализация, той съпътства онова ненадминато и с нищо несравнимо чувство, което наричаме с различни имена: обич, любов, привличане.Искаме да ви помогнем да съчетаете удоволствието от сексуалното общуване със …

Контрацепция

Има различни средства и методи за превенция на бременност. Те могат да бъдат разделени на няколко групи: бариерни методи, хормонални методи, естествени методи и доброволна стерилизация.

Предизвикателството

Да водиш полов живот не е толкова сложна работа. Да водиш полов живот обаче означава да си отговорен, да знаеш как функционират половите органи и на двата пола, как да предпазиш себе си и партньора си от полово предавани инфекции, и от нежелана бременност. Когато човек има информация за тези неща, няма и неприятни моменти на лечение и рискове като …