KEEP ME SAFE

Репродуктивна система и контрацепция

Издание на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве към магнитна дъска за обучения

Наръчник за добри практики

СъдържаниеВъведениеОсигуряване на ангажираност и подкрепа от организациите, познаване на собствените силни страни и идентифициране на партньорски организацииИзграждане на капацитет и знания в организациятаРазработване на програма за обучители на млади хора със СОПРазработване и фасилитиране на програма за млади хора със СОП за здравно образование и защита от сексуално насилие и посегателства:Обобщен списък на добрите практикиПриложенияБиблиография При интерес към изданието, молим …

Наръчник за млади хора със специални образователни потребности

СъдържаниеОбразователни сесии за млади хора със СОП – добри практикиМетодология за провеждане на сесияРазработване на план за обучение по въпроси на здравното и сексуално образование за млади хора със СОПТеми за обсъждане и подходящи упражненияКакво трябва да знам за тялото сиГраници и защитаСекс, сексуалност и отношенияБезопасен секс При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

Наръчник за обучители и възпитатели

За специалисти, работещи с млади хора със специални образователни потребности по теми, свързани със здравно образование, човешки права и превенция на сексуални посегателства При интерес към изданието, молим свържете се с нас.

2013–2015
KEEP ME SAFE
Донор : Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III)

Вътрешноорганизационни промени за подобряване на работата на институции за младежи със СОП

Ловеч, 24-25 ноември 2016 г.Една от целите на проекта Keep me Safe, по който Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) работи, е …

Вътрешноорганизационни промени за подобряване на работата на институции за младежи със СОП

Сливен, 3-4 ноември 2016 г.Двудневен семинар по продължението на проекта Keep me Safe на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) се проведе …

Финална среща в Мадрид по проекта Keep me Safe

София, 15 декември 2014 г.Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) участва във финалната среща по проекта Keep me Safe, координиран от Международната …

Посещение в България за финална оценка по проекта Keep me Safe

София, 18-20 ноември 2014На 18 и 19 ноември 2014 г. в офиса на Асоциацията по семейно планиране на посещение бяха Джон Кларк, външен оценител на …

Keep me Safe: „Адекватни здравни послания и превенция на сексуални посегателства и насилие при младежи със специални образователни потребности” – обучения за специалисти

2 декември 2014 г.Към своя край са дейностите на БАСП по проект Keep me Safe – двугодишна европейска инициатива, координирана от Международната федерация по семейно планиране …