ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство

БАСП на младежкия фестивал MY SOFIA YOUTH WITH CAUSES

11-12 август 2023 г., София По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на година до …

ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство

През 2010 г. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) в партньорство с Фондация „Надежда срещу СПИН” проведе проучване сред хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Проучването разглежда причините за наличието на стигма и дискриминация, наличието на собствена стигма сред ХЖХИВ, някои аспекти на сексуалните практики и нагласи. В съответствие с някои от изводите от това проучване, бе направен …

2010
ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство
Донор : Фондация „Надежда срещу СПИН” и самофинансиране