Убежище и миграция

16.12.2022
www.eeagrants.bg

ДА РАБОТИШ БЕЗОПАСНО В ЧУЖБИНА

Пътуваме към Трън. Набързо сравняваме кой какво знае за града – родно място на Гюрга Пинджурова, там е измерена най-ниската температура в България, наблизо е Ждрелото на река Ерма и скалният параклис „Света Петка“. Не са малко поводи човек да посети малкия град с население 2 290 души. Поводът за нашето посещение е съвсем различен. Високата безработица и желанието да …

Рискове и възможности при трудова миграция във Великобритания

Информативна и удобна за ползване дипляна с посочени легитимни източници на полезна информация, включително за услуги за потенциални жертви на трафик

Миграция: рискове и възможности при трудова миграция във Великобритания

Самоков, 28 март 2022 г. На 28 март 2022 г. екип на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) проведе информационна среща в …

2021-2024
Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция
Донор : МВР и Международната организация по миграция

Ромите търсят работа в чужбина, за да издържат семействата си и децата им да получат по-добро образование

30 септември 2021 г., СофияНа 30 септември 2021 г. София присъствено и онлайн се състоя официалното представяне на анализа на резултатите от проведено проучване в …

Старт на проекта „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

22 юни 2021 г., София„Махалата ни е отделена от града, няма име. Младежите ни държат да продължат да учат. Голяма част от тях са в …