Слънчогледи

2008 - 2010
The SUNFLOWERS – превенция на ХИВ/СПИН за младите хора в Европа – в партньорство с 10 институции от 8 страни-членки на ЕС
Донор : Програма на ЕС за обществено здравеопазване