ПУД / LAP

Поредна среща на Партньорството за учене и действие

14 март 2023 г., София На поредна среща на Партньорството за учене и действие днес обсъдихме новостите в работата на организациите, представители на които се …

ОЧИТЕ НА 4 – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

Всички знаем, че сексуалната експлоатация на деца съществува, но знаем ли причините? И знаем ли как изглежда от гледната точка на жертвите й?За сексуалната експлоатация в ИнтернетФилм на Генка ШикероваСексуалната експлоатация на деца съществува!„Очите на 4“ – Информационна кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на децаПартньорство за учене и действие (ПУД) We all know sexual exploitation exists but do …

2019-2022
„Умението да променяш” – Партньорство за учене и действие за превенция на сексуална експлоатация и сексуални посегателства над деца и подрастващи
Донор : Фондация ОАК

Пандемията Covid-19 анализирана и обяснена / Covid-19 pandemic analyzed and explained

Проф. Радка Аргирова – Covid-19 – произход, предизвикателства, превенция, прогнозиProf. Radka Argirova – Covid-19 – origins, challenges, prevention, prognosis