Осъществяване, мониторинг и консултиране на ромски международен проект

2002 - 2007
Осъществяване, мониторинг и консултиране на ромски международен проект в Молдова, Словакия и Унгария
Донор : Фонд “Перспектива 2000” на МФСП