Обичай отговорно

Обичай отговорно
Донор : самофинансиране

Обичай отговорно!

София, Стара Загора, Русе, 14 февруари 2017 г.Кампанията „Обичай отговорно” на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) предлага в Деня на любовта …