Мисията възможна

СПИРАЛАТА ( IUDs )

Филмът „Семейно планиране: СПИРАЛАТА” е създаден по проекта (2015–2017) на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности – пътища за преодоляване на здравните неравенства”. Видеопродуктът обяснява какво представлява спиралата, какъв е механизмът й на функциониране и отговаря на …

Случаят Стралджа

Обобщени препоръки и описания на добрите практики, приложени при дейностите по проект „Мисията възможна“ в една от проектните локации – гр. Стралджа.

Картографиране на уязвимите точки в 14 населени места

Обобщено представяне на събраните данни за уязвимите точки в целевите локации, установени при изпълнение на проект „Мисията възможна“

2015-2017
Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности - пътища за преодоляване на здравните неравенства, в партньорство с НМЗМ
Донор : Норвежки финансов механизъм, Министерство на здравеопазването

Финална конференция по проекта „Мисията възможна”

София, 20 април 2017 г.– Как бих могла да съдействам за увеличаването на заплатите на здравните медиатори?– По какъв начин да популяризираме информацията за дейностите, …

Среща за постигане на устойчивост след проекта „Мисията възможна”

 София, 9-10 Март 2017 Представители на общините и здравни медиатори от Сливен, Твърдица, Шивачево, Пещера, Благоевград, Самоков, Ковачевци, Розино и Христо Даново, Ракитово, а така …

Обучение на връстници по проекта на БАСП „Мисията възможна”

                                                                          Сливен, 1-4 март 2017Обучение на връстници в областта на здравното и сексуално образование  по проект „Мисията възможна” осъществи екип на Българската асоциация по семейно …

Мисията възможна: активна работа на БАСП и НМЗМ през летните месеци

                                                                                                                                                        Из страната, юли – август 2016 г.Екипи на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) …

14.05.2016
Информационно издание на община Ихтиман