Здравно образование и информационни продукти за жени от селски райони

2004-2006
Здравно образование и информационни продукти за жени от селски райони в Испания, Кипър, Литва, Португалия, Румъния
Донор : Програма Сократ на ЕС