Затвори без риск

Заключителен доклад по проекта „Затвори без риск“

Препоръки, анализ на заболеваемостта и разработени ресурси

2015-2016
Затвори без риск – пилотна инициатива за предодвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три затвора в България
Донор : Норвежки финансов механизъм, Министерство на правосъдието

Финална среща по проекта „Затвори без риск”

Приключиха дейностите по проекта на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) “Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението на …

Затвори без риск – обучения по правни теми за лишени от свобода в затвора в Пловдив

Последните от обученията по проекта „Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на кръвнопреносими и половопредавани заболявания в три пилотни затвора в България” се …

Затвори без риск – обучения по правни теми за служители и лишени от свобода в затвора в Сливен

    Сливен, 10-11 Март, 2016 г.На 10 и 11 март 2016 г. в рамките на проекта „Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението …

Затвори без риск – обучение по правни теми за лишени от свобода в Стара Загора

    Стара Загора, 11-12 февруари 2016 г.Първите две групи лишени от свобода, обучени от екип на БАСП в рамките на проекта „Затвори без риск” по правни …