Международни неправителствени организации

JAZAS (Сърбия)

Партньори: Международни неправителствени организации

AFEW (Холандия/Украйна)

Партньори: Международни неправителствени организации

IEPFPD (Белгия)

Партньори: Международни неправителствени организации

PAI (САЩ)

Партньори: Международни неправителствени организации

PSI (САЩ)

Партньори: Международни неправителствени организации

BPD (Унгария)

Партньори: Международни неправителствени организации

Fenice società cooperativa sociale (Италия)

Партньори: Международни неправителствени организации

AnlAIDS-Lombardia (Италия)

Партньори: Международни неправителствени организации

APWR (Румъния)

Партньори: Международни неправителствени организации

Paidea-Galicia (Испания)

Партньори: Международни неправителствени организации

Асоциация по семейно планиране на Тунис

Партньори: Международни неправителствени организации

IPPF и асоциациите-членове на федерацията от европейския регион (27 на брой)

Партньори: Международни неправителствени организации