БАСП в София - централен офис

Павлина Филипова
Програмен мениджър, мобилизиране на ресурси и застъпничество
Ралица Згалевска
Координатор "Проекти и партньорства", кампании
Боян Младенов
Координатор "Младежки проекти и достъп до услуги"
Венцислав Кирков
Програмен мениджър
Даниела Дикова
Здравен мениджър и консултант на медицински център „Семейно планиране”
Юлия Дренска
Главен счетоводител
д-р Радосвета Стаменкова
Изпълнителен директор