1 от 8 човека в света страда от психично заболяване. Доброволки на БАСП на среща със зам.-министъра на здравеопазването

01.02.2024

На 1 февруари 2024 г. доброволките на БАСП Виктория Николова и Мия Хайдушка се срещнаха със заместник-министъра на здравеопозването доц. Михаил Околийски. Вики и Мия са студентки в Американсикя университет в Благоевград и в края на 2023 година спечелиха финансиране от Младежката мрежа на МФСП Y-SAFE с което пред 2024 година ще продължим поддържането на платформата „На клик разстояние“

Платформата е създадена от и по идея на нашите младежи като част от проекта на БАСП „Младите говорят, младите избират“ и запълва една голяма празнина – чрез нея всеки под 25-годишна възраст може да получи БЕЗПЛАТНО психологическа подкрепа и изобщо помощ в областта на психичното здраве от висококвалифицирани психолози онлайн (а за софиянци и присъствено). Консултациите не са еднократни, а докато има нужда от тях. През 2023 година през платфопрмата са осъществени 270 консултации, като потребителите на услугата са във възрастовия диапазон от 15 до 24 г. Жените са с 10 % повече от мъжете, а най-много са нуждаещите се на 23, 22 и 15 години.

Ето малко факти:

  • 1 от 8 души в света страда от психично заболяване.
  • самоубийството е четвъртата водеща причина за смъртност сред младите хора на възраст от 15 до 29 години.
  • в България психологичната подкрепа не е достъпна, особено за младежи и хора от уязвими групи.
  • все още има огромна стигма около темата за психичното и сексуалното и репродуктивно здраве.
    ! ,,На Клик разстояние” предлага безплатни консултации с психолози и специалисти в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве.
    ! Платформата е източник на достоверна информация на български език относно психичното здраве
    Надяваме се МЗ и държавата изобщо да припознаят като приоритет нуждата от подкрепа на усилията ни и на психичното здраве на младите хоря. Имаме уверението на заместник-министъра, че това е важно. Надяваме се да се случи, така както го прави нашата платформа – с малки конкретни стъпки.