Посещение на колеги от френската Федерация „Зависимости“

01.07.2024

Две групи изследователи от Франция, представители на Federation Addiction, гостуваха на БАСП за по три дни в периода от 17 юни до 3 юли по програма Еразъм Плюс. Интересите им са свързани с работа на терен за уязвими общности, вкл. в затворите, програми за превенция на зависимостите и за намаляване на риска и целта на посещението им беше да почерпят от нашия опит в работата с роми, подрастващи и в превенцията на зависимости.

Освен с нашия екип, съдействахме им да се срещнат и разговарят с колегите от НМЗМ и с няколко здравни медиатори, посетиха читалище „Стоянка Соколова“ в кв. „Факултета“, обмениха информация с представители на Центъра за хуманни политики (Розовата къща) и Тръста за социална алтернатива, с експерти от НЦОЗА и Столичния център за превенция на наркоманиите, също така с наш доброволец и член на УС, който има непосредствен опит и преки наблюдения за работата в пенитенциарните заведения.

Първата група изследователи успяха да участват и в една от срещите ни на Партньорството за учене и действие. Френските колеги са много впечатлени от нещата, които правят българските граждански организации.