Партньорството за учене и действие на 10 години

12.12.2023

Неусетно минаха 10 години от създаването на мрежата от професионалисти, работещи за превенция на деца от сексуална експлоатация, която създадохме през 2013 г. в рамките на един от нашите проекти тогава.

Последната среща за календарната година на Партньорството за учене и действие (ПУД) се проведе на 12 декември 2023 г. в София. През цялото това време периодично се събираме и обменяме помежду си опит, възможгности, новости и добри практики от областта, в която всяка от организациите членове работи. Неусетно изградихме усещане за общност като сред най-големите ни постижения са проведената през ноември 2017 г. Национална конференция с международно участие „Превенцията на сексуално насилие и сексуална експлоатация над деца е възможна“ и проведената през април 2022 г. Национална работна конференция на ПУД, в рамките на която стартирахме и Кампания „Очите на 4“ – за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца.

Тази среща беше и малко по-специална заради това, че я осъществихме в партньорство с Британски съвет British Coincil. Имахме интересен лектор, специалист в областта на комуникацията, проф. Десислава Бошнакова от Нов български университет , а също така ценно и полезно включване от съседна Гърция – Криса Влачаполу, бизнес и оперативен мениджър за европейския регион на Британския съвет – с информация за предстоящи програми и възможности за нас.
На тази среща заедно с нас бяха и представители на мрежа от организации, работещи с деца и млади хора от уязвими общности. С по чаша вино си пожелахме още много ползотворни срещи на мрежата. Богати сме с нови хора и перспектива за добри дела.

Виж още тук.

#БАСП #ПУД #партньорство