Обучителна програма

БАСП организира обучителни модули, тренинги и семинари, базирани на интерактивните методи. Темите, по които предлагаме обучения са:

 • Стратегическо планиране
 • Изграждане на екипи
 • Привличане и мотивиране на доброволци
 • Управление на човешките ресурси
 • Разработване и изпълнение на проекти
 • Работа с медии
 • Набиране на средства;
 • Устойчивост
 • Застъпничество и лобиране
 • Семейно планиране и контрацепция
 • Сексуално преносими инфекции;
 • Качество на здравните услуги и права на пациента/клиента
 • Здравно и сексуално образование
 • Обучение на връстници; обучение на обучители
 • Ефективна комуникация
 • Консултиране
 • Рaбота в мултиетнична среда
 • Репродуктивно здраве
 • Превенция на рака на маточната шийка и на рака на гърдата
 • Превенция на сексуални посегателства
 • Превенция на сексуална експлоатация
 • Здравно образование за млади хора с увреждания

Интерактивни обучения

От началото на 2019 година БАСП предлага нова образователна възможност: интерактивни обучения с продължителност 1 ½ – 3 часа за групи от 6 до 15 човека в офиса на БАСП по предварително договаряне. Същите обучителни модули могат да се осъществят за повече участници – 15 до 30 души на терен при обучаемата институция. Необходимо е доуточняване на детайлите и потвърждаване най-малко пет дни преди събитието. Сесиите могат да бъдат проведени на български, английски, френски и руски език. Ето някои от предлаганите модули:

Тема: Здравни послания

Подходящо за ученици, както и за обучители на връстници по теми, свързани със здравното и сексуално образование. Обучението е по една, две или три теми по избор от следните:

 • Комуникативни умения. Изграждане на екип
 • Промени през пубертета
 • Хигиена
 • Контрацепция и семейно планиране
 • Сексуално преносими инфекции, вкл. ХИВ
 • Превенция на трафик

Тема: Работа в мултиетнична среда

Подходящо за студенти и експерти от помагащите професии – социални работници, здравни специалисти, работещи на терен, етнолози, културни и здравни медиатори и НПО, общински служители и други специалисти, подкрепящи уязвими групи и работещи с различни етнически групи

 • Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци
 • Традиции и модернизъм, здравни митове
 • Какво прави хората уязвими
 • Интегративни подходи