Младежи с идеи за по-добра среда

04.06.2023
Младите говорят, младите избират

4 юни 2023 г.

Тридесет и пет младежи от ромските махали в Благоевград и Симитли се събраха в Национален парк Рила край Дупница в неделния ден. Част от тях пътуваха специално, за да участват в срещата, която премина при богато разнообразие от теми и дейности. Младите хора на възраст между 13 и 22 години си говориха за болести и инфекции, предавани по полов път, както и за начини за предпазване и контрацепция. Най-активно и вярно отговарящите по време на викторината, която се проведе с помощта на картите на БАСП „Играй и учи“, получиха награди. Проведе се и състезание по теми на обща култура и религия.


Организаторите на срещата – здравните медиатори Катя Кирилова и Антоанета Василева и доброволецът на БАСП Виктория Николова – разговаряха с младите хора за желаните от тях промени, които се очаква да се случат с подкрепата на Общините Благоевград и Симитли, като ги стимулираха да мислят по групи и да записват идеите си на отделни листчета.

Бяха обсъдени предложения за безплатен интернет и дискотека, читалище и библиотека в Симитли. А нещата, които са възможни, важни и напълно реалистично да се случат, са: да се осигурят кофи за боклук пред къщите и нови контейнери в махалата, които да се събират регулярно; нощно осветление и поправка на чешмата в махалата. Обсъдено беше да се организира уикенд или ден за почистване на Предел махала, на който да се включат младежите, като им бъдат осигурени ръкавици и чували. Младежите с ентусиазъм очакват подкрепата на Община Благоевград за тази тяхна инициатива.