Младежи за застъпничество по проектите YVYC и LYRA

26.03.2023
Младите говорят, младите избират

24-26 март 2023 г., Плевен
Платформа за психологическа помощ за млади хора; серия от инициативи за представяне на филм за дейностите по проекта в няколко града; подготовка на графити със здравни послания с участие на младежи от общността на кв. Каваклия; изложби в Благоевград и в Дупница, направени по метода фотоглас; „пътуващо обучение“ по здравно образование; подготовка на безплатни кардиологични прегледи; кампании за фалшивите новини и за вредата от тютюнопушене и употреба на наркотици; посещение на терен в разширени екипи за продължаваща работа по застъпничество; измерване на кръвната захар и допълнителни усилия като грижа за нуждаещите се от лечение. Това са само част от дейностите, които младежките екипи от Дупница, Благоевград, Лом, Бяла Слатина и Брезник извършват в рамките на проектите ни „Младите говорят, младите избират“ и „LYRA – подкрепа на млади ромски застъпници“.


На 24, 25 и 26 март 2023 г. представители на екипите по двата проекта се събраха в Плевен, за да обменят информация за работата си, за трудностите, които срещат и за перспективите на всяка от идеите си, както и за следващи инициативи, включително съвместни. Младежите работят по кампании за застъпничество в своите общности като фокусират усилията си в подкрепа на хората по места. Идентифицирани са сериозни проблеми като нуждата от oбезопасяване на ж.п.прелез в близост до кв. Каваклия на Община Дупница, а така също провеждане на профилактични кардиологични прегледи и последващо лечение за хората от квартала; необходимостта от изграждане и подобряване на инфраструктурата на Предел махала в Община Благоевград; продължителна работа за превенция на заболявания и профилактика на денталното и общото здраве на младите хора в Община Брезник.
Инициативите са изключително разнообразни, смислени и интересни. В някои от екипите имаме включени като водещи младежи от София. Някои от дейностите изпълняваме за първи път. Благодарим на здравните медиатори от Лом, Бяла Слатина и Дупница – Таня Кирилова, Мирена Бочева и Даниела Любенова, които ни подкрепят в работата.


Младежите активно работят за облагородяване и промяна на средата и за подобряване здравето на хората. Предстои да обмислим и проследим някои закономерности чрез фамилна ретроспекция и с това да допринесем за родовата памет, приноса на предците ни и традициите по региони, а така също да осигурим практики в различни институции за кратък период от време, за да могат младите хора да видят отвътре как работят институциите и да знаят как да използват потенциала им в подкрепа на своите усилия по застъпничество.

#БАСП #YVYC #LYRA #младежи #застъпничество #кампании #MSDforMothers #OSF