Бъдещи лидери в действие

10.04.2024

От началото на месец април т.г. работим активно с младежи от три града на страната – Бяла Слатина, Симитли и Дупница. Това е продължавща, надграждаща работа с тях. Всички те са преминали през серия наши обучения по застъпничество, различни комуникативни умения и лидерство. Този път четирите девойки и четиримата младежи посетиха офиса ни на две групи за по два дни – на 4 и 5 април и на 9 и 10. За времето на пребиваването си всички те – индивидуално или в малки групи, посетиха институциите Британски съвет, УНИЦЕФ, ДАЗД, МоМ и НЦОЗА като имаха за цел да влязат в ролята на журналисти, да зададат въпроси и да разберат как функционира всяка от тях. Учебното посещение на бъдещите лидери включваше предварителна специална подготовка в офиса на БАСП, в рамките на която всички те изпълниха определени самостоятелни задачи.

Младите хора имат идеи, проактивно мислене, мотивация и ентусиазъм да учат, да знаят и могат повече, за да правят промени в своите общности. Мечтаят да учат или вече учат за учители, медицински специалисти и лекари, икономика и политика, туризъм, а опитът им до момента за каузи никак не е за подценяване.
Проектът ни #ЛИРА работи за #преодоляване на #стереотипите и допринася за #устойчиви позитивни #промени едновременно за #ромски #общности и за обществото като цяло, в национален и международен мащаб.

#БАСП #сгрижазабъдещето #лидерство #младежи